سیاست > چهره ها  - اسفندیار رحیم مشایی گفت: اگر کسی به دنبال آزادی است، باید به دنبال عدالت هم باشد.براین اساس نظامی که به سمت عدالت حرکت می کند خود به خود به سمت آزادی نیز حرکت می کند.به گزارش خبرآنلاین، رئیس دفتر رئیس جمهور در برنامه سیاست ایرانی شبکه چهار با بیان اینکه پیامبران الهی که رسالت بشری داشتند مدیران جامع بشریت هستد، افزود:آنها به همه نیازها پاسخ می دهند.چون برخی ازدین تصور دیگری دارند و فکر می کنند که دین تنها به بخش های از نیاز بشری می پردازد . اسلام نابی که امام خمینی هم روی آن تاکید داشتند پاسخگوی همه استعدادهای بشر است.  

وی در بخش دیگری از این برنامه به وظایف ولی فقیه در عصر غیبت پرداخت و گفت:دکتر احمدی نژاد تعبیر زیبایی دارند و می گویند زندگی در نظام ولایت فقیه تمرینی است برای زندگی در نظام مهدویت.بر این اساس نظام ولایت فقیه دو ماموریت را با هم دارد اول اینکه این عدم حضور حضرت حجت را تامین بکند برای اینکه محرومیتی اتفاق افتاد است. و دیگر آنکه بخشی از آن چیزی را که امکان تحقق دارد، عملی کند که از این طریق امکان ظهور امام (ع)را فراهم شود. یعنی بستر سازی برای ظهور امام عصر.

 مشایی خاطر نشان کرد: اسلام ناب از نظر جهان بینی اقناع کننده وبه هر سوالی پاسخ می دهد و با روی گشاده از آن استقبال می کند. و به همین دلیل است که جسارت دارد در حوزه اندیشه در برابر هر تفکری بایستد و خود را مطرح کند.

 وی با بیان اینکه «اسلام ناب پاسخگوی همه جنبه هاست»، خاطر نشان کرد: اگر یک جایی شما دیدید کسی از پاسخ به سوالی طفره می رود او نمی تواند مظهر حقیقت باشد .یکی از ویژگی های اسلام ناب ان است که ازارائه اندیشه وحشت نمی کند. اسلامی که برای طرح حقایق، آزادی را پاس ندارد اسلام ناب نیست و بر همین اساس است که برای یک اندیشمند اسلامی ترس معنا ندارد .

مشایی اضافه کرد :الان این دولت در منطق مدیریت جهانی طرح دارد. برای اینکه قوی ترین پشتوانه را - اسلام- را دارد.چون اگر ایده و فکر دارای ساختارهای لازم نباشد و نتواند با چارچوب های بدیهی و استنتاجی تطبیق پیدا کند معنا ندارد شما برنامه ای را ارائه کنید؛ چون برنامه هزینه دارد و شما منابع را هزینه می کنید تا از یک وضعیت موجود به یک وضع مطلبوب برسید.

  وی در پاسخ به این سوال که اسلام را امام خمینی چگونه تبین کرد که ملت ایران آن را باور کرد:گفت :آنچه امام خمینی روی آن تاکید داشت ایستادگی در برابر اندیشه ای بود که اساسا برای دین ماموریت اداره جامعه را قائل نبود.الان هم  این اندیشه وجود دارد و معتقد است با توجه به آنکه هزار و چند صد سال از اسلام گذشته دین در عصر مدرن کارکردی ندارد،اما امام با این اندیشه مقابله می کردو خلاف آن را ثابت کرد.

 به گفته وی دین اسلام حقیقی که پیامبر عرضه کرده در عرصه های مختلف انسانی کارکرد وکاربرد دارد از مبانی معرفتی و حوزه های کارکردیش استفاده می کند.

مشایی  ادامه داد:البته اختلاف در جامعه وجود دارد و بعضی برداشت دیگری دارند و می گویند فیزیک دین است،شیمی دین است؟،نقاشی دین است.ما برخی اوقات عبارات را عرفی استفاده می کنیم و از مفهوم خارج می شویم وبه همین دلیل شبهه پیش می آید.

 وی در پاسخ به این سوال که امام چگونه توانست در میان مشرب های مختلف، اسلام را در کشور جا بیندازد، گفت: امام خوش یک مدیر جامع بود.مدیر جامع به این معنا نیست که فرد باید خودش هم فیزیک را بداند.شاید امام خمینی فیزیک هم می دانست ،من اطلاع ندارم ولی مدیر جامع در حوزه اندیشه ورود پیدا می کند و بر اساس آن همه می پذیرند که این اندیشه پاسخگوی نیاز امروز است .امام نسبت به مسائل جامعه واکنش نشان داد و ارزیابی نسبت به مسائل جامعه را مطرح کرد.واز این طریق جایگاه شایسته ملت ایران را تبین کرد.

 مشایی درباره تقابل اسلامیت و ایرانیت با بیان اینکه این موضوع  ریشه القایی از بیرون دارد،افزود: عده ای به دنبال آن هستند که بین ظرفیت های ملی و اسلامی ما را جدا کنند . هر دو این ظرفیت های کارکرد دارد. امام یکی از هوشیاری هایشان این بود که به مردم و اصول ملت پایبندی داشت.

 وی در پاسخ به سوالی درباره جمهوریت واسلامیت و اینکه کدام یک اولویت دارد،با ذکر مثالی پرداخت و گفت:جمهوری عراق را اگر شرایطی در آینده اتفاق بیفتد و جمهوری اسلامی عراق شود. در اینجا جمهوریت ساختار سیاسی است.اما محتوا در ساختار است که شکل می گیرد.بنابراین مشخص است که  جمهوری اول است و نوع جمهوری در مرتبه بعد.  اما معنایش این نیست که جمهوری ظرفی است که هر مظروفی را می پذیرد بلکه منتناسب با روح این جمهوری محتوا هم تغییر می کند.

مشایی ادامه داد: نظام سیاسی کنونی ما جمهوری است. اگر جمهوری اسلامی نبود ممکن بود شورای نگهبان هم در ان وجود نداشتیا شکل دیگری داشت.

 وی در پاسخ به این سوال که اگرجمهوری اراده مردم است اگر آنان در آینده نظام غیر اسلامی را برگزیدند چه باید کرد اظهار داشت:جمهوری یک مدل مدیریتی بر ای اداره جامعه است و برای خودش به ازای بقیه نظامات سیاسی دارای روح است.و اصلا روح مردم در تقابل با اسلامیت قرار نمی گیرد . اینکه کسانی مثل پیامبران و امامان تاکید دارند که دین درهمه جا یعنی آنکه تقابلی وجود ندارد.

 رئیس دفتر رئیس جمهوردر توضیح این مطلب، تصریح کرد:انسان ها بنا به جغرافیای خود لباس های متفاوتی دارند اما اسلام که لباس خاص که ندارد.همان لباسی که مردم با آن زندگی می کنند.البته بک بحث دیگری داریم که حجاب است و با لباس فرق می کند .آن بحث پوشش است وحدود پوشش. ولی لباس لباس است و لباس اسلامی که نداریم . غذا هم غذا است وغذای اسلامی نداریم.چرا که غذا چیزی است که در طبیعت است. از این نظر همه غذاها اسلامی است.اینجا تقابلی نداریم . دین با ملیت هم از یک جنس هستند.در عینیت نیز تقابل ندارند. وفکر می کنم بین هویت ملی و دینی تضاد نیست چرا که اسلام ناب جغرافیا ندارد.وهمه اینها بازگشت به خدا دارد.

 وی با بیان اینکه پیامبران نمی توانند عدالت را برقرار کنند، گفت : عدالت رامردم باید اقامه کنند.و اگر مردم این کار رانکنند معنایش این است یک چیز دیکته شده و تحمیلی در شئون زندگی است و  مردم در یک نظام قاهره تحمیلی این کار را انجام می دهند و این اصلا ارزش ندارد.

به عقیده وی آزادی و عدالت در تقابل با هم نیستند و پاسداشت آزادی پاسداشت عدالت است و اگر کسی به دنبال آزادی است، باید به دنبال عدالت هم باشد.براین اساس نظامی که به سمت عدالت حرکت می کند خود به خود به سمت آزادی نیز حرکت می کند. 

منبع : خبر انلاین