"آب پاک برای جهانی سالم ": شعار روز جهانی آب سال 2010

 "آب پاک برای جهانی سالم ":
 
شعار روز جهانی آب سال 2010
 
 
بخش آب سازمان ملل متحد، "آب پاک برای جهانی سالم" را به عنوان شعار روز جهانی آب در سال 2010 میلادی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، برنامه محیط زیست سازمان ملل    (UNEP) از طرف بخش آب سازمان ملل متحد (UN-WATER) برای برنامه ریزی این روز، همکاری کرده است. 
این شعار برای روز جهانی آب سال 2010 با هدف ارتقای آگاهی مردم درباره حفظ اکوسیستم های سالم و نسل بشر از طریق بیان چالش های فزاینده کیفیت آب در مدیریت آب و ارتقای کیفیت آب از طریق تشویق دولت ها، سازمان ها، جوامع و افراد سراسر جهان که فعالانه در زمینه کیفیت آب مشغول به کار هستند، تعیین شده است. 
روز جهانی آب نخستین بار در سال 1992در بیست و یکمین دستور جلسه کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل (UNCED) در شهر ریودوژانیرو برزیل مطرح شد.
در این کنفرانس از تمام کشورها خواسته شد تا در راستای اجرای بیانیه 21 سازمان ملل، این روز را به عنوان روز ترویج و آگاه سازی مردم در مورد آب اختصاص داده و از طریق پخش و اشاعه نشریات و برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها، در گرامی داشت آن بکوشند.
افزون بر کشورهای عضو سازمان ملل و نقش آفرینی بسیاری از سازمان‌های غیردولتی، مسایلی از قبیل چگونگی دستیابی بیش از یک میلیارد نفر به آب شرب سالم و یا نقش زن و مرد در خانواده برای دستیابی به آب سالم را پر رنگ تر می‌کنند.
همچنین آژانسی از سوی سازمان ملل برای هماهنگی مسایلی در مورد روز جهانی‌ آب تعیین می‌شود که بسیاری از مسایل را در مورد منابع آب منعکس می‌کند.
عناوین سال های گذشته روز جهانی آب به این ترتیب بوده است:
1994: آب و دغدغه‌های همگانی؛ 1995: آب و زنان؛ 1996: آب و شهرهای تشنه؛ 1997: آب جهان، آیا کافیست؟؛ 1998: آب زیرزمینی، گنجینه پنهان؛ 1999: همه در پایین دست رودخانه‌ها زندگی می‌کنند؛ 2000: آب برای قرن 21؛ 2001: آب برای سلامت؛ 2002: آب برای توسعه؛ 2003: آب برای آینده؛ 2004: آب و بلایا؛ ‌2005: آب برای زندگی؛ 2006: آب و فرهنگ؛ 2007: سازگاری با کم آبی؛ 2008: آب و سلامت و 2009: آب های مشترک، فرصت‌های مشترک.
روز 22 ماه مارس هر سال (دوم فروردین ماه) روز جهانی آب است.