شاید همه ی ما هر چند وقت یه بار یه خلال دندان استفاده کنیم بعدم ببندازیم دور اما همه جا اینجوری نیست یکی 34 سال از عمرشو صرف ساختن این بنای عظیم کرده من که میگم دستش درد نکنه شما چی میگین


toothpick-san-francisco

toothpick-san-francisco2

 

toothpick-san-francisco3

toothpick-san-francisco5

 

toothpick-san-francisco4