موسسه بین المللی سبک زندگی ، شاخص کیفیت زندگی برای سال 2010 را اعلام کرد. این شاخص تعیین می کند که بهترین جای دنیا برای زندگی کجاست.به گزارش سرویس بین‌الملل «فردا»، معیارهایی که بر اساس آنها کشورها طبقه بندی شده اند عبارتنداز: هزینه زندگی، فرهنگ و تفریحات، اقتصاد، محیط زیست، آزادی، سلامت و بهداشت، زیرساخت‌ها، امنیت و خطرات تهدید کننده و شرایط اقلیمی.
طبق رده بندی مذکور باز هم مانند سال قبل فرانسه بهترین کشور دنیا برای زندگی شناخته شده‌است.
از نکته های جالب توجه این گزارش این است که در رده بندی جدید کشورها در سال 2010، سوئیس با یک پله سقوط از مکان دوم به سوم سقوط کرده است و انگلیسی ها پایین تر از کشوری چون جمهوری چک قرار گرفته اند. همچنین کیفیت زندگی در آمریکا نسبت به سال گذشته پایین تر ارزیابی شده و این کشور در رده هفتم جای گرفته‌است.
طبق این گزارش کشورمان ایران با سیزده پله صعود نسبت به سال قبل در رده صد و پنجاهم قرار گرفته است. امتیاز کسب شده ایران در شاخص‌های مختلف از قرار زیر بود: هزینه زندگی 65، فرهنگ و تفریحات 54، اقتصاد 50، محیط زیست 71، آزادی 17، سلامت و بهداشت69 ، زیرساخت‌ها 40، امنیت و خطرات تهدید کننده 0 و شرایط اقلیمی 64. ایران در مجموع 49 امتیاز کسب کرد که یک امتیاز کمتر از امارات منحده بود.

شایان ذکر است که این گزارش صرفاً بر پایه محاسبات دقیق آماری نبوده و تجربه شخصی افراد نیز در نتایج آن دخیل بوده است.